dissabte, 12 de desembre de 2015

La sinagoga de VilajuïgaFaçana principal de l'església parroquial de Vilajuïga, església romànica reconvertida en un temple neoclàssic durant els segles XVIII-XIX. De l'edifici antic, conegut popularment com la sinagoga, se'n conserva la part del frontis i un tram de la nau, amb dos arcs torals, i coberta amb volta de canó, tot plegat obra de la primera meitat del segle XI. També se'n conserva la porta, de llinda recta, restaurada l'any 2005, amb guardapols de mig punt i un fris de dents de serra. Durant el segle XVIII l'església es va eixamplar amb dues capelles laterals i, posteriorment (segle XVIII-XIX), es va allargar amb un cos neoclàssic de nau única, creuer amb cúpula, absis semicircular i volta de llunetes.
En diversos documents del segle X, Vilajuïgá és esmentada entre les possessions del monestir de Sant Pere de Rodes. Un precepte del rei Lotari de l’any 1000 a favor de l’abat Hildesind del monestir de Sant Pere de Rodes es fa al·lusió a Villa Judaica. En l’epístola que el papa Joan XV va adreçar al mateix abat, l’any 990, es confirmen els dominis situats in villa Iudaica. Malgrat aquest antic esment, l’església de Sant Feliu de Vilajuiga (Sancti Faelicis in Villa Judaica) no es troba documentada fins l’any 1080 en el document d’un judici que s’hi va celebrar per resoldre un cas de robatori comès contra l’abat de Sant Pere de Rodes. Posteriorment, en un instrument de l’any 1127, l’església és anomenada Sancti Felicis de Villa Judaica. En els nomenclàtors d’esglésies del segle XIV figura Sancti Felicis de Villajudaica (1362), i a la darreria de segle com a Esclesia parrochialis sanctis Felicis de Villaiudaycha.

És evident que el topònim vol dir “vila jueva” o “vila de jueus”. Això fa pensar que la fundació o repoblació del lloc va ser obra de jueus. Hem de pensar que aquesta suposada fundació o ocupació no pot ser posterior al darrer quart del segle X, tenint en compte que el primer document conegut on apareix el topònim és de l’any 1000. És molt probable, doncs, que el poblament que originà aquest topònim sigui encara més.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada